หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ
สวนองุ่น ของดีหนองย่างเสือ
สวนบิ๊กเต้ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักหนอก
ผลิตภัณฑ์ถักสานเชือกมัดฟางตำบลหนองย่างเสือ
อบต.หนองย่างเสือ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
1
2
3
4
5
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็น ราชการบริหาร ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ลำพญากลาง และ ต.ซับสนุ่น
ต.วังม่วง
อ.มวกเหล็ก
อ.วังม่วง
จ.สระบุรี
จ.สระบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.มวกเหล็ก
ต.พญาเย็น และต.ปากช่อง
อ.มวกเหล็ก
อ.ปากช่อง
จ.สระบุรี
จ.นครราชสีมา
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ลำพญากลาง
ต.ปากช่อง และต.จันทึก
อ.มวกเหล็ก
อ.ปากช่อง
จ.สระบุรี
จ.นครราชสีมา
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.วังม่วง
ต.มวกเหล็ก
ต.พญาเย็น
อ.วังม่วง
อ.มวกเหล็ก
อ.ปากช่อง
จ.สระบุรี
จ.สระบุรี
จ.นครราชสีมา
 
 
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวนครัวเรือน
  1   คลองไทร 263 626 252 225  
2   ซับขอน 504 464 968 382
  3   หนองกระชาย 179 182 361 108  
4   ซับกระทิงใต้ 187 166 353 174
  5   หนองสองห้อง 286 301 587 268  
6   เขาสวอง 92 91 183 87
  7   หนองผักหนอก 495 549 1,044 439  
8   หนองจอก 262 237 499 184
  9   กลุ่มพระบาท 250 275 525 203  
10   หนองมะค่า 327 361 688 249
  11   ซับลำใย 160 136 296 97  
12   หนองมะกรูด 326 333 659 243
  13   หนองมะค่าใน 160 157 317 111  
14   ปางหัวช้าง 184 163 347 143
    รวมทั้งหมด 3,675 3,677 7,352 2,913
***ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร์อำเภอมวกเหล็ก ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559***
 
 
        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ 171 หมู่ที่  2  ตำบลหนองย่างเสือ   อำเภอ มวกเหล็ก   จังหวัดสระบุรี อยู่ห่างจากอำเภอ มวกเหล็กประมาณ  25  กิโลเมตร   มีพื้นที่ ทั้งหมด 109.65 ตารางกิโลเมตร    หรือ ประมาณ 67,371 ไร่
 
 
 

  มีประชากรทั้งสิ้น 7,352 คน
 
แยกเป็น ชาย 3,675 คน คิดเป็นร้อยละ 49.99
 
แยกเป็นหญิง3,677 คน คิดเป็นร้อยละ 50.01
  จำนวน 2,913 หลังคาเรือน
  มีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ ประมาณ 67.05 คน/ ตร.กม.
 

        สภาพโดยทั่วไป พื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองย่างเสือส่วนใหญ่ เป็นที่ราบสูง ละภูเขาสลับซับซ้อน พื้นที่ทางการเกษตร ส่วนใหญ่ เป็นพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด ถั่ว ฯลฯ และทำสวนผัก เช่น กระเทียม มะเขือเทศ ฯลฯ ไม่มีลำน้ำไหลผ่าน แหล่งน้ำได้มาจากการขุดเจาะ บ่อบาดาล เพื่อนำน้ำไปใช้ในการประกอบ การเกษตร และบริโภค
 

       ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนม ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ และทำการเกษตร เช่น ทำไร่ข้าวโพด ทำสวนผัก ทำสวนผลไม้
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-809-4290
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10