หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองย่างเสือ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ
สวนองุ่น ของดีหนองย่างเสือ
สวนบิ๊กเต้ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักหนอก
อบต.หนองย่างเสือ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
1
2
3
4
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็น ราชการบริหาร ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ลำพญากลาง และ ต.ซับสนุ่น
ต.วังม่วง
อ.มวกเหล็ก
อ.วังม่วง
จ.สระบุรี
จ.สระบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.มวกเหล็ก
ต.พญาเย็น และต.ปากช่อง
อ.มวกเหล็ก
อ.ปากช่อง
จ.สระบุรี
จ.นครราชสีมา
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ลำพญากลาง
ต.ปากช่อง และต.จันทึก
อ.มวกเหล็ก
อ.ปากช่อง
จ.สระบุรี
จ.นครราชสีมา
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.วังม่วง
ต.มวกเหล็ก
ต.พญาเย็น
อ.วังม่วง
อ.มวกเหล็ก
อ.ปากช่อง
จ.สระบุรี
จ.สระบุรี
จ.นครราชสีมา
 
 
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวนครัวเรือน
  1   คลองไทร 262 273 535 241  
2   ซับขอน 494 451 945 413
  3   หนองกระชาย 196 205 401 122  
4   ซับกระทิงใต้ 182 170 352 190
  5   หนองสองห้อง 297 308 605 291  
6   เขาสวอง 97 95 192 90
  7   หนองผักหนอก 536 592 1,128 475  
8   หนองจอก 262 244 506 208
  9   กลุ่มพระบาท 256 287 543 226  
10   หนองมะค่า 346 389 735 267
  11   ซับลำใย 170 150 320 110  
12   หนองมะกรูด 341 342 683 262
  13   หนองมะค่าใน 165 161 326 121  
14   ปางหัวช้าง 208 181 389 157
    รวมทั้งหมด 3,812 3,848 7,660 3,173
***ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2565***
 
 
        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ 171 หมู่ที่  2  ตำบลหนองย่างเสือ   อำเภอ มวกเหล็ก   จังหวัดสระบุรี อยู่ห่างจากอำเภอ มวกเหล็กประมาณ  25  กิโลเมตร   มีพื้นที่ ทั้งหมด 109.65 ตารางกิโลเมตร    หรือ ประมาณ 67,371 ไร่
 
 
 

  มีประชากรทั้งสิ้น 7,660 คน
 
แยกเป็น ชาย 3,812 คน คิดเป็นร้อยละ 49.77
 
แยกเป็นหญิง3,848 คน คิดเป็นร้อยละ 50.23
  จำนวน 3,173 หลังคาเรือน
  มีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ ประมาณ 69.86 คน/ ตร.กม.
 

        สภาพโดยทั่วไป พื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองย่างเสือส่วนใหญ่ เป็นที่ราบสูง ละภูเขาสลับซับซ้อน พื้นที่ทางการเกษตร ส่วนใหญ่ เป็นพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด ถั่ว ฯลฯ และทำสวนผัก เช่น กระเทียม มะเขือเทศ ฯลฯ ไม่มีลำน้ำไหลผ่าน แหล่งน้ำได้มาจากการขุดเจาะ บ่อบาดาล เพื่อนำน้ำไปใช้ในการประกอบ การเกษตร และบริโภค
 

       ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนม ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ และทำการเกษตร เช่น ทำไร่ข้าวโพด ทำสวนผัก ทำสวนผลไม้
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
นายก อบต. : 081-756-2192
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10