หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ
สวนองุ่น ของดีหนองย่างเสือ
สวนบิ๊กเต้ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักหนอก
ผลิตภัณฑ์ถักสานเชือกมัดฟางตำบลหนองย่างเสือ
อบต.หนองย่างเสือ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
1
2
3
4
5
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็น ราชการบริหาร ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ลำพญากลาง และ ต.ซับสนุ่น
ต.วังม่วง
อ.มวกเหล็ก
อ.วังม่วง
จ.สระบุรี
จ.สระบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.มวกเหล็ก
ต.พญาเย็น และต.ปากช่อง
อ.มวกเหล็ก
อ.ปากช่อง
จ.สระบุรี
จ.นครราชสีมา
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ลำพญากลาง
ต.ปากช่อง และต.จันทึก
อ.มวกเหล็ก
อ.ปากช่อง
จ.สระบุรี
จ.นครราชสีมา
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.วังม่วง
ต.มวกเหล็ก
ต.พญาเย็น
อ.วังม่วง
อ.มวกเหล็ก
อ.ปากช่อง
จ.สระบุรี
จ.สระบุรี
จ.นครราชสีมา
 
 
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวนครัวเรือน
  1   คลองไทร 265 268 533 238  
2   ซับขอน 500 447 947 400
  3   หนองกระชาย 186 202 388 120  
4   ซับกระทิงใต้ 185 171 356 184
  5   หนองสองห้อง 280 298 578 281  
6   เขาสวอง 95 91 186 88
  7   หนองผักหนอก 529 587 1,116 464  
8   หนองจอก 262 244 506 196
  9   กลุ่มพระบาท 260 282 542 220  
10   หนองมะค่า 338 379 717 259
  11   ซับลำใย 172 145 317 108  
12   หนองมะกรูด 331 336 667 254
  13   หนองมะค่าใน 158 165 323 116  
14   ปางหัวช้าง 202 176 378 149
    รวมทั้งหมด 3,763 3,791 7,554 3,077
***ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร์อำเภอมวกเหล็ก ณ วันที่ 21 มกราคม 2563***
 
 
        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ 171 หมู่ที่  2  ตำบลหนองย่างเสือ   อำเภอ มวกเหล็ก   จังหวัดสระบุรี อยู่ห่างจากอำเภอ มวกเหล็กประมาณ  25  กิโลเมตร   มีพื้นที่ ทั้งหมด 109.65 ตารางกิโลเมตร    หรือ ประมาณ 67,371 ไร่
 
 
 

  มีประชากรทั้งสิ้น 7,554 คน
 
แยกเป็น ชาย 3,763 คน คิดเป็นร้อยละ 49.81
 
แยกเป็นหญิง3,791 คน คิดเป็นร้อยละ 50.19
  จำนวน 3,077 หลังคาเรือน
  มีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ ประมาณ 68.89 คน/ ตร.กม.
 

        สภาพโดยทั่วไป พื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองย่างเสือส่วนใหญ่ เป็นที่ราบสูง ละภูเขาสลับซับซ้อน พื้นที่ทางการเกษตร ส่วนใหญ่ เป็นพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด ถั่ว ฯลฯ และทำสวนผัก เช่น กระเทียม มะเขือเทศ ฯลฯ ไม่มีลำน้ำไหลผ่าน แหล่งน้ำได้มาจากการขุดเจาะ บ่อบาดาล เพื่อนำน้ำไปใช้ในการประกอบ การเกษตร และบริโภค
 

       ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนม ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ และทำการเกษตร เช่น ทำไร่ข้าวโพด ทำสวนผัก ทำสวนผลไม้
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 036-721-847
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10