หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ) จำนวน 5 เครื่อง สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2562 ]ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส ลายหลุยส์ ขนาดกว้าง 3.30 สูง 5 เมตร จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉัดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) จำนวน 4 เครื่อง สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่เกิน 19 นิ้ว) สำหรับกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโต๊ะทำงาน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับขอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10