หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ
สวนองุ่น ของดีหนองย่างเสือ
มวกเหล็กฮิลไซด์ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักหนอก
ผลิตภัณฑ์ถักสานเชือกมัดฟางตำบลหนองย่างเสือ
อบต.หนองย่างเสือ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
1
2
3
4
5
 
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน [ 12 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 9 
ขอส่งรายงานข้อมูลรายรับ รายจ่าย เดือนมกราคม 2563 ให้คลังจังหวัดสระบุรี [ 3 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไครมาสที่1 [ 10 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสายทางสี่แยกกล [ 3 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานปรับปรุงห้องน้ำอบต.หนองย่างเสือ [ 13 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสายทางสี่แยกกลุ่มพระบาท [ 13 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.บ้านหนองผักหนอก [ 14 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4(ก.ค.-ก [ 11 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 35 
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 29 
ประกาศใช้ราคากลางปรับปรุงห้องน้ำ อบต.หนองย่างเสือ [ 9 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 31 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ จังหวัดสระบุรีค่ะ >>