หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงาน (พนักงานจ้าง) [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงาน (ลูกจ้างประจำ) [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (พนักงานส่วนตำบล) [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ฉบับที่ 3 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ฉบับที่ 2 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)     2