หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเด็กแรกเกิด เดือนกุมภาพันธ์ 63 [ 18 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายชื่อผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรถถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
การโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายชื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำมกราคม 2563 ครั้งที่ 2 [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ [ 27 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)