หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดำบตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเด็กแรกเกิด เดือนกุมภาพันธ์ 63 [ 18 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายชื่อผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรถถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ทั้ง 3 ศูนย์ [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
การโอนหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 5) [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
การโอนหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 4) [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายชื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 1-2563 ปีการศึกษา 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)     2