หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ
สวนองุ่น ของดีหนองย่างเสือ
สวนบิ๊กเต้ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักหนอก
ผลิตภัณฑ์ถักสานเชือกมัดฟางตำบลหนองย่างเสือ
อบต.หนองย่างเสือ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
1
2
3
4
5
 


 
พ.จ.อ.วิจิตร ตุลาภิรมย์
ปลัด อบต. หนองย่างเสือ


 
นางสาวสมทรง มุ่งซ้อนกลาง
รองปลัด อบต.หนองย่างเสือ
 
สำนักปลัด
 


 
นางสาวกนกวรรณ คำภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวลัดดา ยอดสีดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน


นายนพพร หวยสูงเนิน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายธีรภัทร อัชรากุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายธนวัฒน์ สมิธชัย
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสุรีย์รัตน์ คำวงศ์
นิติกรปฏิบัติการ


นายปรีดา บุรีรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-809-4290
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10