หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ
สวนองุ่น ของดีหนองย่างเสือ
สวนบิ๊กเต้ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักหนอก
ผลิตภัณฑ์ถักสานเชือกมัดฟางตำบลหนองย่างเสือ
อบต.หนองย่างเสือ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
1
2
3
4
5
 
 
   

การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนให้มีคุณภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของชุมชน

ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านเศรษฐกิจ

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

การพัฒนาศูนย์และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
 
 
   

อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 
 
   

ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวันสำคัญ

สร้างจิตสำนึกและตระหนักในคุณค่าและความสำคัญศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น

ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-809-4290
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10